top of page
שישי
חמישי
רביעי
שלישי
שני
ראשון
CORE
FITNESS
       
8:15
CORE
TRX
       
8:15
CORE
FITNESS
 
 
 
8:15 
CORE
PILATES
       
8:15

 

CORE
FITNESS
       
8:15
CORE
FITNESS
 
דיאנה
 
18:00  
 
TRX
 
אליאל
 
19:00  
CORE
FITNESS
       
19:00
 
CORE
TRX
       
20:00
 
CORE
HIIT
 
שיר
 
18:00  
 
TRX
 
אליאל
 
19:00  
CORE
PILATES
       
18:00

 

CORE
FITNESS
       
19:00
 
CORE
TRX
       
20:00
 

אימוני חוץ

:  מנוי לשלושה חודשים פעמים בשבוע

מסלול 1  :  מ16 למרץ - אפריל - מאי 

  מסלול 2  :  יוני  -  יולי - 21 לאוגוסט 

מסלול 3  :  ספטמבר- אוקטובר - נובמבר 

 

החוג יתקיים בימים ושעות קבועים

לא יהיו השלמות בסטודיו

החוג כפוף ללוח חופשים ותקנון מצורף

בתמחור נלקח בחשבון חצאי חודש וחופשות למינהם.

 

 מחיר למסלול : ............720 

 

240 ........... יוצא לכל חודש 

 

לא תנתן הרשמה לחודש בודד.

 

ההרשמה במזומן מראש על כל הסכום 

.או בשלושה שיקים לראשון לכל חודש

 

אימון בודד בסטודיו.................50

 

  שמונה אימונים (35).............280

 

שנים עשר אימונים (35)........420


שישה עשר אימונים (33).......530

אימונים בקבוצה

אימונים אישיים

אימון אישי בודד בסטודיו.........150

 

אימון זוגי אישי בודד בסטודיו...200

 

ברכישת 10 אימונים מראש  10% הנחה 

 

הזמנת אימון לביתך אפשרית בתוספת 15%   

 

 

      תוקף הכרטיסייה שלושה חודשים מיום הקניה       10 % הנחה ברכישת כרטיסיה אחת לקרוב משפחה מדרגה ראשונה    

      הכרטיסיה ניתנת להעברה   אבל לא ניתנת להחזרה       ביטול אימון ללא חיוב יעשה עד  שמונה שעות לפני האימון    

      המחירים בכל הקבוצות בשקלים  וכפופים לתקנון המצורף.

bottom of page