top of page

   סטודיו INfit4U  הבית  שלך  לכושר  ואורח  חיים  בריא 

 יוצאים יחדיו לארועי ספורט ,תורמים לקהילה וחוגגים בכיף

 

 

"מסע לעתיד מתוק" 2016

למען ילדי סוכרת נעורים 

אתנה הולכות רחוק  2016 

חוג בהתנדבות לילדים לרגל המצב -יולי 2014 

מסיבת פורים  2017 

צעדת האביב  2017 

bottom of page